XEM NHÓM TIN
TIN BÀI MỚI: TIN BÀI MỚI:
HAIAN SONG V.161N/162S

 

 

Thời gian tàu đến P/S:

08h00

-22/07/2019

Thời gian tàu cập cầu:

15h30

-22/07/2019

Thời gian bắt đầu làm hàng:

16h00

-22/07/2019

Thời gian kết thúc làm hàng:

14h00

-23/07/2019

Xem chi tiết


HAIAN PARK V.172W/173S

 

 

Thời gian tàu đến P/S:

09h00

-21/07/2019

Thời gian tàu cập cầu:

15h30

-21/07/2019

Thời gian bắt đầu làm hàng:

15h50

-21/07/2019

Thời gian kết thúc làm hàng:

12h00

-22/07/2019

Xem chi tiết


HAIAN BELL V.084N/085E

 

 

Thời gian tàu đến P/S:

17h00

-20/07/2019

Thời gian tàu cập cầu:

19h30

-20/07/2019

Thời gian bắt đầu làm hàng:

20h00

-20/07/2019

Thời gian kết thúc làm hàng:

12h00

-21/07/2019

Xem chi tiết


SM TOKYO V. 1914W/E

 

 

Thời gian tàu đến P/S:

15h00

-19/07/2019

Thời gian tàu cập cầu:

21h30

-19/07/2019

Thời gian bắt đầu làm hàng:

21h50

-19/07/2019

Thời gian kết thúc làm hàng:

10h00

-20/07/2019

Xem chi tiết


HAIAN MIND V.005N/006S

 

 

Thời gian tàu đến P/S:

11h00

-18/07/2019

Thời gian tàu cập cầu:

13h30

-18/07/2019

Thời gian bắt đầu làm hàng:

16h00

-18/07/2019

Thời gian kết thúc làm hàng:

16h30

-19/07/2019

Xem chi tiết


HAIAN TIME V. 166N/167S

 

  

Thời gian tàu đến P/S:

03h00

-15/07/2019

Thời gian tàu cập cầu:

17h30

-15/07/2019

Thời gian bắt đầu làm hàng:

18h00

-15/07/2019

Thời gian kết thúc làm hàng:

16h00

-17/07/2019

Xem chi tiết


Từ khóa: Mục tin:

TIÊU ĐIỂM

XEM NHIỀU

Wan Hai Lines
Xem: 3499 lần

        
        Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An
        Tầng 7,số 45, Phố Triệu Việt Vương, Phường Bùi Thị Xuân, Quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội
        Tel: 0243.9877515 / 9876556 - Fax: 0243.9444022 - Email: info@haiants.vn