XEM NHÓM TIN
TIN BÀI MỚI: TIN BÀI MỚI:
HAIAN BELL 19106W/067S

 

 

Thời gian tàu đến P/S:

04h00

-23/02/2019

Thời gian tàu cập cầu:

13h30

-23/02/2019

Thời gian bắt đầu làm hàng:

13h50

-23/02/2019

Thời gian kết thúc làm hàng:

06h00

-24/02/2019

Xem chi tiết


PEGASUS ZETTA 0074W/E

 

 

Thời gian tàu đến P/S:

21h00

-22/02/2019

Thời gian tàu cập cầu:

23h30

-22/02/2019

Thời gian bắt đầu làm hàng:

23h50

-22/02/2019

Thời gian kết thúc làm hàng:

12h00

-23/02/2019

Xem chi tiết


JOSCO SHINE 1902S

 

 

Thời gian tàu đến P/S:

05h00

-21/02/2019

Thời gian tàu cập cầu:

07h30

-21/02/2019

Thời gian bắt đầu làm hàng:

08h00

-21/02/2019

Thời gian kết thúc làm hàng:

23h00

-22/02/2019

Xem chi tiết


HAIAN PARK 154N/155S

 

 

Thời gian tàu đến P/S:

18h00

-19/02/2019

Thời gian tàu cập cầu:

01h30

-20/02/2019

Thời gian bắt đầu làm hàng:

02h00

-20/02/2019

Thời gian kết thúc làm hàng:

01h00

-21/02/2019

Xem chi tiết


HAIAN BELL V.066N/19106E

 

 

Thời gian tàu đến P/S:

20h00

-16/02/2019

Thời gian tàu cập cầu:

03h30

-17/02/2019

Thời gian bắt đầu làm hàng:

04h00

-17/02/2019

Thời gian kết thúc làm hàng:

12h00

-17/02/2019

Xem chi tiết


HAIAN SONG V.144S

 

 

Thời gian tàu đến P/S:

09h00

-16/02/2019

Thời gian tàu cập cầu:

11h30

-16/02/2019

Thời gian bắt đầu làm hàng:

12h00

-16/02/2019

Thời gian kết thúc làm hàng:

01h00

-17/02/2019

Xem chi tiết


Từ khóa: Mục tin:

TIÊU ĐIỂM

XEM NHIỀU

Wan Hai Lines
Xem: 2705 lần

        
        Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An
        Tầng 7,số 45, Phố Triệu Việt Vương, Phường Bùi Thị Xuân, Quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội
        Tel: 0243.9877515 / 9876556 - Fax: 0243.9444022 - Email: info@haiants.vn