XEM NHÓM TIN
TIN BÀI MỚI: TIN BÀI MỚI:
FORTUNE CARRIER Voy.006N/007S

 

 

Thời gian tàu đến P/S:

23h00

-19/01/2018

Thời gian tàu cập cầu:

03h30

-20/01/2018

Thời gian bắt đầu làm hàng:

04h00

-20/01/2018

Thời gian kết thúc làm hàng:

00h10

-21/01/2018

Xem chi tiết


SM TOKYO Voy 1801W/E

 

 

Thời gian tàu đến P/S:

23h00

-19/01/2018

Thời gian tàu cập cầu:

01h30

-20/01/2018

Thời gian bắt đầu làm hàng:

01h50

-20/01/2018

Thời gian kết thúc làm hàng:

14h20

-20/01/2018

Xem chi tiết


PACIFIC GRACE Voy.241N/N

 

 

Thời gian tàu đến P/S:

10h00

-17/01/2018

Thời gian tàu cập cầu:

03h30

-18/01/2018

Thời gian bắt đầu làm hàng:

03h50

-18/01/2018

Thời gian kết thúc làm hàng:

14h10

-18/01/2018

Xem chi tiết


HAIAN TIME Voy.101N/102S

 

 

Thời gian tàu đến P/S:

01h00

-17/01/2018

Thời gian tàu cập cầu:

05h30

-17/01/2018

Thời gian bắt đầu làm hàng:

05h50

-17/01/2018

Thời gian kết thúc làm hàng:

02h00

-18/01/2018

Xem chi tiết


HAIAN PARK Voy.115W/115S

 

 

Thời gian tàu đến P/S:

09h00

-16/01/2018

Thời gian tàu cập cầu:

11h30

-16/01/2018

Thời gian bắt đầu làm hàng:

11h50

-16/01/2018

Thời gian kết thúc làm hàng:

04h00

-17/01/2018

Xem chi tiết


HAIAN BELL Voy.029N/030E

 

 

Thời gian tàu đến P/S:

05h00

-14/01/2018

Thời gian tàu cập cầu:

07h30

-14/01/2018

Thời gian bắt đầu làm hàng:

08h00

-14/01/2018

Thời gian kết thúc làm hàng:

08h20

-15/01/2018

Xem chi tiết


Từ khóa: Mục tin:

TIÊU ĐIỂM

XEM NHIỀU

Wan Hai Lines
Xem: 833 lần

        
        Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An
        Tầng 7,số 45, Phố Triệu Việt Vương, Phường Bùi Thị Xuân, Quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội
        Tel: 0243.9877515 / 9876556 - Fax: 0243.9444022 - Email: info@haiants.vn