XEM NHÓM TIN
TIN BÀI MỚI: TIN BÀI MỚI:
Công văn của UBCKNN v/v chấp nhận kết quả chào bán cổ phiếu cổ phiếu ra công chúng

 

 

Công văn của UBCKNN v/v chấp nhận kết quả chào bán cổ phiếu cổ phiếu ra công chúng

 (Xem chi tiết tại đây  - Tải tài liệu tại đây )

Xem chi tiết


Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan - Công ty Cổ phần Đầu tư và Vận tải Hải Hà

 

 

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan - Công ty Cổ phần Đầu tư và Vận tải Hải Hà

 (Xem chi tiết tại đây  - Tải tài liệu tại đây )

Xem chi tiết


Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ - Nguyễn Thị Thanh Tú - Trưởng Ban kiểm soát

 

 

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ - Nguyễn Thị Thanh Tú - Trưởng Ban kiểm soát

 (Xem chi tiết tại đây  - Tải tài liệu tại đây )

Xem chi tiết


CBTT thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

 

  

CBTT thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

 (Xem chi tiết tại đây  - Tải tài liệu tại đây )

Xem chi tiết


Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng

 

 

Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng

 (Xem chi tiết tại đây  - Tải tài liệu tại đây )

Xem chi tiết


Thông báo về việc bầu bà Nguyễn Thị Thanh Tú làm Trưởng Ban kiểm soát

 

 

Thông báo về việc bầu bà Nguyễn Thị Thanh Tú làm Trưởng Ban kiểm soát

 (Xem chi tiết tại đây  - Tải tài liệu tại đây )

Xem chi tiết


Từ khóa: Mục tin:

TIÊU ĐIỂM

XEM NHIỀU

Wan Hai Lines
Xem: 1618 lần

        
        Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An
        Tầng 7,số 45, Phố Triệu Việt Vương, Phường Bùi Thị Xuân, Quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội
        Tel: 0243.9877515 / 9876556 - Fax: 0243.9444022 - Email: info@haiants.vn