XEM NHÓM TIN
TIN BÀI MỚI: TIN BÀI MỚI:
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2018

 

 

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2018

(Xem chi tiết tại đây  - Tải tài liệu tại đây)

Xem chi tiết


Báo cáo thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng

 

 

Báo cáo thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng

(Xem chi tiết tại đây  - Tải tài liệu tại đây)

Xem chi tiết


Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

 

 

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

(Xem chi tiết tại đây  - Tải tài liệu tại đây)

Xem chi tiết


Tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

 

 Tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Xem chi tiết


Thông báo ứng cử/đề cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An

 

 

Thông báo ứng cử/đề cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An

(Xem chi tiết tại đây  - Tải tài liệu tại đây)

Xem chi tiết


Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông có liên quan - Công ty CP Transimex

 

 

Thông báo giao dịch Cổ phiếu của cổ đông có liên quan - Công ty CP Transimex

(Xem chi tiết tại đây  - Tải tài liệu tại đây)

Xem chi tiết


Từ khóa: Mục tin:

TIÊU ĐIỂM

XEM NHIỀU

Wan Hai Lines
Xem: 3137 lần

        
        Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An
        Tầng 7,số 45, Phố Triệu Việt Vương, Phường Bùi Thị Xuân, Quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội
        Tel: 0243.9877515 / 9876556 - Fax: 0243.9444022 - Email: info@haiants.vn