XEM NHÓM TIN
TIN BÀI MỚI: TIN BÀI MỚI:
Nghị quyết HĐQT số 0404-2018/NQ-HĐQT ngày 13/4/2018 về việc thông qua kế hoạch thực hiện chào bán cổ phiếu ra công chúng và phương án tạm ứng cổ tức lần 2 năm 2017 bằng tiền

 

 

Nghị quyết HĐQT số 0404-2018/NQ-HĐQT ngày 13/4/2018 về việc thông qua kế hoạch thực hiện chào bán cổ phiếu ra công chúng và phương án tạm ứng cổ tức lần 2 năm 2017 bằng tiền.

(Xem chi tiết tại đây  - Tải tài liệu tại đây)

Xem chi tiết


Nghị quyết HĐQT số 0304-2018/NQ-HĐQT ngày 09/4/2018 về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

 

 

Nghị quyết HĐQT số 0304-2018/NQ-HĐQT ngày 09/4/2018 về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

(Xem chi tiết tại đây -Tải nội dung tại đây)

Xem chi tiết


Nghị quyết HĐQT ngày 12/3/2018 về việc phê duyệt mức giá dự kiến phát hành cổ phiếu

 

 

Nghị quyết HĐQT ngày 12/3/2018 về việc phê duyệt mức giá dự kiến phát hành cổ phiếu

(Xem chi tiết tại đây -Tải nội dung tại đây)

Xem chi tiết


Nghị quyết HĐQT ngày 12/3/2018 về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 và phê duyệt tạm ứng cổ tức lần 2 năm 2017

 

 

Nghị quyết HĐQT ngày 12/3/2018 về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 và phê duyệt tạm ứng cổ tức lần 2 năm 2017

(Xem chi tiết tại đây -Tải nội dung tại đây)

Xem chi tiết


Nghị quyết HĐQT ngày 19/01/2018

 

 

Nghị quyết HĐQT ngày 19/01/2018

(Xem chi tiết tại đây -Tải nội dung tại đây)

Xem chi tiết


Nghị quyết HĐQT ngày 03/01/2018

 

 

Nghị quyết HĐQT ngày 03/01/2018

(Xem chi tiết tại đây -Tải nội dung tại đây)

Xem chi tiết


Từ khóa: Mục tin:

TIÊU ĐIỂM

XEM NHIỀU

Wan Hai Lines
Xem: 1255 lần

        
        Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An
        Tầng 7,số 45, Phố Triệu Việt Vương, Phường Bùi Thị Xuân, Quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội
        Tel: 0243.9877515 / 9876556 - Fax: 0243.9444022 - Email: info@haiants.vn