XEM NHÓM TIN
Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 ( 12/4/2019)
Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 ( 12/4/2019)
Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 08/04/2019 ( 10/4/2019)
Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 25/03/2019 ( 26/3/2019)
Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 19/03/2019 ( 19/3/2019)
Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 15/12/2018 ( 16/12/2018)
Nghị quyết HĐQT ngày 18/7/2018 ( 19/7/2018)
Nghị quyết HĐQT ngày 29/06/2018 ( 2/7/2018)
Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 ( 30/6/2018)
Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 ( 30/6/2018)
Nghị quyết HĐQT ngày 27/06/2018 ( 28/6/2018)
Nghị quyết HĐQT ngày 18/06/2018 ( 19/6/2018)
Nghị quyết HĐQT ngày 01/6/2018 ( 1/6/2018)
Nghị quyết HĐQT số 0404-2018/NQ-HĐQT ngày 13/4/2018 về việc thông qua kế hoạch thực hiện chào bán cổ phiếu ra công chúng và phương án tạm ứng cổ tức lần 2 năm 2017 bằng tiền ( 14/4/2018)
Nghị quyết HĐQT số 0304-2018/NQ-HĐQT ngày 09/4/2018 về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ( 11/4/2018)
Nghị quyết HĐQT ngày 12/3/2018 về việc phê duyệt mức giá dự kiến phát hành cổ phiếu ( 13/3/2018)
Nghị quyết HĐQT ngày 12/3/2018 về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 và phê duyệt tạm ứng cổ tức lần 2 năm 2017 ( 13/3/2018)
Nghị quyết HĐQT ngày 19/01/2018 ( 20/1/2018)
Nghị quyết HĐQT ngày 03/01/2018 ( 5/1/2018)
Nghị quyết HĐQT ngày 06/10/2017 ( 7/10/2017)
Nghị quyết HĐQT ngày 02/6/2017 ( 2/6/2017)
Nghị quyết HĐQT ngày 10/04/2017 ( 11/4/2017)
Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 ( 31/3/2017)
Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 ( 31/3/2017)
Nghị Quyết HĐQT Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An ngày 20 tháng 2 năm 2017 ( 20/2/2017)
Nghị quyết HĐQT ngày 14/11/2016 ( 15/11/2016)
Nghị quyết HĐQT ngày 10/10/2016 ( 11/10/2016)
Quyết định Hội đồng Quản trị ngày 04/05/2016 V/v thành lập Chi nhánh ( 5/5/2016)
Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 ( 26/4/2016)
Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 ( 26/4/2016)

Tổng số bài viết cho nhóm tin này là: 40 tin
Trở về đầu trang
Trang trước      Tiếp theo
Trang [ 1 của 2 ] [ 1 2 ]

TIÊU ĐIỂM

XEM NHIỀU

Wan Hai Lines
Xem: 2986 lần

        
        Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An
        Tầng 7,số 45, Phố Triệu Việt Vương, Phường Bùi Thị Xuân, Quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội
        Tel: 0243.9877515 / 9876556 - Fax: 0243.9444022 - Email: info@haiants.vn