HAIAN SONG Voy.119S/N
HAIAN SONG Voy.119S/N

KẾ HOẠCH KHAI THÁC

Cập nhật ngày: 09/01/2018

Tên tàu

HAIAN SONG

Chuyến

119S/N

HAI PHONG

Tàu cập cầu

05h30

13/01/2018

Bắt đầu làm hàng

06h30

13/01/2018

Kết thúc làm hàng

02h00

14/01/2018

Tàu rời cầu

02h30

14/01/2018

Địa điểm làm hàng

Cảng Hải An

HO CHI MINH

Tàu cập cầu

 

 

Bắt đầu làm hàng

 

 

Kết thúc làm hàng

 

 

Tàu rời cầu

 

 

Địa điểm làm hàng

Cảng CMIT

HO CHI MINH

Tàu cập cầu

03h00

17/01/2018

Bắt đầu làm hàng

03h30

17/01/2018

Kết thúc làm hàng

10h30

17/01/2018

Tàu rời cầu

11h00

17/01/2018

Địa điểm làm hàng

Cảng TCIT

HO CHI MINH

Tàu cập cầu

16h00

17/01/2018

Bắt đầu làm hàng

16h30

17/01/2018

Kết thúc làm hàng

11h00

18/01/2018

Tàu rời cầu

11h30

18/01/2018

Địa điểm làm hàng

Cảng VICT/SP-ITC

P. Khai Thác Tàu      In tin

Các bài mới:

Các bài đã đăng:
 
Xem tất cả nhóm tin: >>Lịch tàu nội địa
Trở về đầu trang
Từ khóa: Mục tin:

TIÊU ĐIỂM

XEM NHIỀU

Wan Hai Lines
Xem: 1593 lần

        
        Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An
        Tầng 7,số 45, Phố Triệu Việt Vương, Phường Bùi Thị Xuân, Quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội
        Tel: 0243.9877515 / 9876556 - Fax: 0243.9444022 - Email: info@haiants.vn