HAIAN TIME Voy.139N/140S
HAIAN TIME Voy.139N/140S

 

Operation plan

ETA P/S

11.00LT Nov  18th, 2018

Operating terminal

 HAI AN , PTSC - DV

Pilot on board

11.00LT Nov  18th, 2018

Closing time for loading cargo

18.00LT Nov  18th, 2018

ETB of  PTSC – DV

13.30LT Nov  18th, 2018

Discharging commencement

23.20LT Nov  18th, 2018

Discharging  commencement

14.00LT Nov  18th, 2018

Loading commencement

23.20LT Nov  18th, 2018

Shifting to Hai An Terminal

20.30LT Nov  18th, 2018

Loading completion

10.20LT Nov  19th, 2018

ETB of  Haian Terminal

21.30LT Nov  18th, 2018

ETD to Vung Tau

10.30LT Nov  19th, 2018

Discharging continue

21.50LT Nov  18th, 2018

 

 

P. Khai thác Tàu      In tin

Các bài mới:

Các bài đã đăng:
 
Xem tất cả nhóm tin: >>Lịch tàu bốc xếp tại Cảng
Trở về đầu trang
Từ khóa: Mục tin:

TIÊU ĐIỂM

XEM NHIỀU

Wan Hai Lines
Xem: 2456 lần

        
        Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An
        Tầng 7,số 45, Phố Triệu Việt Vương, Phường Bùi Thị Xuân, Quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội
        Tel: 0243.9877515 / 9876556 - Fax: 0243.9444022 - Email: info@haiants.vn